Socker och karies; Peres, M.A.(2016)

2016 slutfördes en studie som påbörjades redan på 90-talet, närmare sagt 1993 i Brazilien. Studien ämnade att studera frekvensen utav karies hos barn och ungdomar, sett till socker-intag.

Studien följde testgruppen från 6års ålder till 18. Det gjordes tre kliniska analyser hos tandläkaren under denna period; en när dem var 6år, en vid 12år samt ytterligare en vid 18års ålder. Deras kostvanor analyserades även tre gånger under denna period; då tog forskarna hänsyn till en rad olika faktorer så som livsstandard, tandborstning, inkomst osv.

Resultatet visade att det fanns olika grupper uppdelade i deras konsumtion av socker. Det fanns en grupp med högt intag, en med mer än genomsnitt samt en med lägre genomsnittligt intag av socker.

Forskningen kom fram till att grupperna med högt intag och lite över genomsnitt uppvisade mer karies än jämfört med övriga grupper. Frekvensen utav karies var 60% högre för gruppen med högt intag jämfört med gruppen som hade lågt intag av socker. Samma siffra var 20% för gruppen med övre genomsnitt av sockerintag.

Denna studien visar på att socker bidrar till att öka bildningen av karies, och att socker är att undvika om man vill bibehålla en god munhälsa. Läs mer om hur du bäst slutar med socker.

Källa: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022034515625907

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *