Främsta sockerkällor: Flatt, M. (2020)

Flatt, M. undersökte hur pass mycket av tjejers kost, i åldern 15-18, som bestod av socker. Forskningen gick ut på att kartlägga allt testpersonerna ätit under ett dygn, för att sedan återigen en-två veckor senare göra samma check. Totalt var det alltså två dygn av kost som studien analyserade.

Resultatet visade att ungefär 12% av kosten bestod av socker. WHO rekommenderar att max 10% av kosten ska bestå av socker. Av dessa 12% socker testgruppen åt, utgjorde tillsatt socker 52%! Mer än hälften av sockret kom alltså från socker tillsatt i produkter.

Dem tre största kategorierna som stod för detta tillsatta socker var;

  1. Godis/Sötsaker
  2. Icke-alkoholhaltiga drycker
  3. Såser och andra tillbehör

Källa: https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/9927
Degree Discipline: Human Nutrition
Publisher: University of Otago
Keywords: added sugar; free sugar; sugar; sugar intake; adolescent; female; New Zealand; SuNDiAL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *