Socker och viktökning – finns det ett samband?

Socker är en ingrediens som förekommer i många livsmedel, inklusive bakverk, drycker och bearbetade livsmedel. Det är känt att ett högt intag av socker är kopplat till viktökning, vilket kan ha negativa hälsoeffekter.

Enligt en systematisk översikt publicerad i Lancet Diabetes Endocrinology 2014 finns det starka bevis för att hög sockerkonsumtion är kopplad till ökad risk för övervikt och fetma. Studien visade också att detta samband var mer uttalat när det gällde drycker med tillsatt socker, som läsk, jämfört med livsmedel med tillsatt socker. Detta beror troligtvis på att drycker med högt sockerinnehåll kan innehålla stora mängder socker utan att ge en känsla av mättnad.

En annan studie publicerad i JAMA Internal Medicine 2014 visade att högt sockerintag var kopplat till ökad risk för dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Forskarna fann att risken för hjärt-kärlsjukdomsrelaterad dödlighet var högre bland personer som konsumerade tillsatt socker, även när andra faktorer som rökning, fysisk aktivitet och totalt kaloriintag togs hänsyn till.

En möjlig förklaring till varför socker kan bidra till viktökning är att det ökar blodsockernivåerna och därmed insulinfrisättningen. Insulin är ett hormon som styr blodsockernivåerna och stimulerar fettlagring i kroppen. En hög sockerkonsumtion kan därför leda till en ökad fettlagring i kroppen och viktökning.

För att minska risken för viktökning och dess negativa hälsoeffekter är det viktigt att minska sockerkonsumtionen. Enligt World Health Organization (WHO) bör vuxna inte konsumera mer än 10 procent av sina dagliga kalorier från socker, och helst inte mer än 5 procent. Detta motsvarar cirka sex teskedar socker per dag för kvinnor och nio teskedar för män.

Sammanfattningsvis visar forskningen starka bevis för att hög sockerkonsumtion är kopplad till ökad risk för övervikt, fetma och hjärt-kärlsjukdomar. För att minska risken för dessa hälsoproblem är det viktigt att minska sockerkonsumtionen och att välja hälsosamma alternativ till sockerrika livsmedel och drycker.

Dags att trappa ner på socker?

Vi har skrivit en guide som hjälper dig. Läs den här > sluta med socker.

Finns det forskning kring ämnet socker kopplat till viktökning?

Ja, det finns en stor mängd akademisk forskning som undersöker sambandet mellan socker och viktökning. Här är några exempel på vetenskapliga artiklar som fokuserar på detta ämne:

  1. “The effects of added sugars on body weight” av Welsh JA, Sharma AJ, Grellinger L, och Vos MB. Publicerad i Lancet Diabetes Endocrinology 2014. Denna artikel undersöker effekterna av tillsatt socker på kroppsvikt och hälsa och finner starka bevis för att en hög sockerkonsumtion är kopplad till ökad risk för fetma.
    Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4822166/
  2. “Added sugar intake and cardiovascular diseases mortality among US adults” av Yang Q, Zhang Z, Gregg EW, Flanders WD, Merritt R, och Hu FB. Publicerad i JAMA Internal Medicine 2014. Denna studie undersöker sambandet mellan sockerkonsumtion och kardiovaskulär dödlighet och finner att en hög sockerkonsumtion är kopplad till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
    Länk: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1819573
  3. “Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle-aged women” av Schulze MB, Manson JE, Ludwig DS, Colditz GA, Stampfer MJ, Willett WC, och Hu FB. Publicerad i JAMA 2004. Denna studie undersöker sambandet mellan konsumtion av sockerhaltiga drycker och viktökning samt utveckling av typ 2-diabetes och finner starka bevis för att sockerhaltiga drycker är kopplade till ökad risk för både viktökning och diabetes.
    Länk: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/199317

Dessa är bara några exempel på den omfattande forskning som finns på området. Det är tydligt att en hög sockerkonsumtion kan ha en negativ effekt på vår hälsa och är en viktig faktor att överväga när man strävar efter att upprätthålla en hälsosam vikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *